Công ty Tư Vấn Việt Luật xin giới thiệu dịch vụ đăng ký BHXH-BHYT-BHTN gồm có các quy định và trình tự đăng ký Bảo hiểm như sau:

I. Tư vấn các quy định của Pháp luật về đăng ký BHXH-BHYT-BHTN:

 

bg_dot_red      Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
bg_dot_red      Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động.
bg_dot_red      Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
bg_dot_red      Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
bg_dot_red      Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
bg_dot_red      Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
bg_dot_red      Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

II. Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

 

1. Đăng ký khai trình lao động :

bg_dot_red     Giấy phép đăng ký kinh doanh.
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động.

2. Đăng ký công đoàn :

Từ 10 lao động trở lên :

bg_dot_red     Giấy phép đăng ký kinh doanh.
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
bg_dot_red     Danh sách đoàn viên.
bg_dot_red     Ảnh 2 x 3 (2 ảnh).

Dưới 10 lao động :

bg_dot_red     Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn.
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.

3. Đăng ký hệ thống thang lương.

Trên 10 lao động :

bg_dot_red     Quyết định thành lập công đoàn (Do liên đoàn lao động cấp).
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
bg_dot_red     Biên bản họp BCH công đoàn về việc thống nhất thang lương.
bg_dot_red     Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.
bg_dot_red     Nội qui lao động.
bg_dot_red     Thỏa ước lao động.
bg_dot_red     Hợp đồng lao động.
bg_dot_red     Hệ thống thang lương.

Dưới 10 lao động :

bg_dot_red     Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn đã được Liên đoàn lao động Quận duyệt.
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
bg_dot_red     Công văn thống nhất thang bảng lương.
bg_dot_red     Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.
bg_dot_red     Hợp đồng lao động.
bg_dot_red     Hệ thống thang lương.

4. Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN.

bg_dot_red     Giấy phép đăng ký kinh doanh.
bg_dot_red     Phiếu đăng ký tham gia BHXH.
bg_dot_red     Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
bg_dot_red     Tờ khai tham gia BHXH.
bg_dot_red     Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập (Doanh nghiệp cung cấp).
bg_dot_red     Hợp đồng lao động.
bg_dot_red     Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
bg_dot_red     Hệ thống thang lươngđã được UB Quận duyệt.
bg_dot_red     Sổ BHXH (nếu có).
bg_dot_red     Các loại giấy tờ khác có liên quan.

III. Lệ phí dịch vụ đăng ký Bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp:Vui lòng liên hệ!

IV. Thời gian dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Mọi chi tiết vui lòng gọi Hotline: 0977 433 877 Ms.Yến để biết thêm chi tiết.