Tư vấn cấp phó bản theo quy định mới 2013 uy tín nhất

Tư vấn cấp phó bản theo quy định mới 2013 uy tín nhất

Nhu cầu cấp phó bản ở Doanh nghiệp ngày còn phổ biến, đặc biệt để am hiểu về các thủ tục, quy trình không phải Doanh nghiệp nào cũng nắm rõ. Sau đây, Công ty Tư vấn Việt Luật giới thiệu dịch vụ cấp phó bản gồm các thủ tục như sau:

1. Thay đổi dấu tròn ( khi thay đổi tên, địa chỉ khác quận…)

bg_dot_red     Giấy tờ cần chuẩn bị: Dấu tròn, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản chính).
bg_dot_red     Thời gian thực hiện: 2 ngày làm việc. Tính từ ngày quý khách cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ cho Việt Luật.
bg_dot_red     Trước khi đổi dấu quý khách yêu cầu kế toán làm thủ tục hủy hóa đơn (nếu có), đóng dấu cũ vào giấy tờ liên quan của cty, chứng từ, hợp đồng, báo cáo thuế …, thông báo cho Việt Luật để tiến hành thủ tục đổi dấu.

2. Mất dấu tròn: (phí phạt mất dấu 1.500.000VNĐ)

bg_dot_red     Giấy tờ cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận ĐKKD (1 bản chính, 1 bản sao y), giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản chính, 1 bản sao y), đơn cớ mất (1 bản chính, 1 bản sao y) (Nếu nhờ Việt Luật phần này thì ĐDPL đi cùng Việt Luật xác nhận tại nơi thường trú, tạm trú của ĐDPL hoặc địa chỉ cty).
bg_dot_red    Thời gian thực hiện được tính sau khi quý khách cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ cho Việt Luật.
bg_dot_red    Ngày thứ 1, ĐDPL ký Biên bản phạt mất Con dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 10, ĐDPL ký Quyết định phạt và nhận TB khắc dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 12, ĐDPL nhận Giấy phép khắc dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 14, ĐDPL nhận Con dấu tại CA.TPHCM.

3. Mất giấy chứng nhận mất dấu: (phí phạt mất mẫu dấu 350.000VNĐ)

    Giấy tờ cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận ĐKKD (1 bản chính, 1 bản sao y), dấu tròn.
Thời gian thực hiện được tính sau khi quý khách cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ cho Việt Luật.
Ngày thứ 1, ĐDPL ký Biên bản phạt mất Mẫu dấu tại CA.TPHCM.
Ngày thứ 5, ĐDPL ký Quyết định phạt và nhận mẫu dấu tại CA.TPHCM.

4. Trường hợp mất giấy phép, dấu tròn, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

bg_dot_red    Giấy tờ cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận ĐKKD (1 bản sao y), đơn cớ mất (1 bản chính, 1 bản sao y)
bg_dot_red    Ngày thứ 1, ĐDPL làm thủ tục xác nhận cớ mất tại Công An.
bg_dot_red    Ngày thứ 2, ĐDPL ký Biên bản phạt mất Con dấu, mẫu dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 12, ĐDPL ký Quyết định phạt và nhận thông báo khắc dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 14, ĐDPL nhận giấy phép khắc dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 16, ĐDPL nhận con dấu, mẫu dấu tại CA.TPHCM.
bg_dot_red    Ngày 17, Nộp hồ sơ xin phó bản Giấy phép kinh doanh lên Sở KH – ĐT
bg_dot_red    Ngày 24, Nhận Giấy phép phó bản tại Sở KH – ĐT vào giao cho KH vào ngày 25.