Thời gian gần đây, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hình thức đầu tư phổ biến nhằm phát triển hoạt động động kinh doanh của doanh nghiệp Việt trước tình hình suy thoái đang thiếu vốn.

bg_dot_red    Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì đây là kênh đầu tư hiệu quả vì đã có sẵn thị trường, có sẵn cơ cấu tổ chức hoạt động.
bg_dot_red    Đối với doanh nghiệp trong nước thì đây là kênh huy động vốn và kinh nghiệm quản lý cũng như trình độ khoa học công nghệ cao từ các nước phát triển.

Trước nhu cầu đó, Việt Luật nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1. Hồ sơ yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam:

bg_dot_red     Bản sao giấy phép công ty.
bg_dot_red     Hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.
bg_dot_red    Chứng thư của ngân hàng.

2. Thời gian :

bg_dot_red    Chứng thư: 01 ngày
bg_dot_red    Hồ sơ tại Sở KH&ĐT: 10 ngày.

3. Phí dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam: 6.000.000 VND.

Các dịch vụ khác liên quan:

icon-star   Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài;
icon-star  
Điều chỉnh dự án đầu tư;
icon-star
   Nước ngoài góp vốn – mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam;
icon-star   Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài;
icon-star   Điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài;
icon-star   Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài;
icon-star   Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.

 

Từ khóa được tìm:

  • NGOA VON PAHP LUAT